Isang ama, pinasok ang paglalaba at pamamalantsa para maitaguyod ang 5 anak sa eskwela

Isang ama, pinasok ang paglalaba at pamamalantsa para maitaguyod ang 5 anak sa eskwela
Screengrab from GMA YT video
Hindi pangkaraniwang hanap-buhay ang pagiging labandero para sa isang lalaki, pero para kay Cris, buong lakas niya itong ginagawa sa araw-araw para maitaguyod ang limang anak sa pag-aaral.

Watch the video below courtesy of GMA.Also Read: This handless man creates amazing and incredible masterpiece