WATCH: Real Tears of Elizabeth Oropesa for the President

Elizabeth Oropesa, happened to be one of the attendees of the recent meeting of President Rodrigo Duterte with the Filipino Community at Hong Kong.


While waiting for the President to arrive at the place, Oropesa was recognized by the host and was given a chance to tell a message for the President.

She expressed her gratitude and admiration for the President that ever since Duterte won the Presidency, his affection and care for the welfare of the Overseas Filipino Workers improved.

She admits that when it comes to the President, she cannot help but get emotional.

“Mr, President, ginagalang ka po naming lahat. Ikaw ang tatay ng buong bansa. Mayroon ka pong magic. Ikaw po ay parang Bathala na may proteksiyon ng dahil sa pagmamahal mo sa amin. Hinding-hindi ka namin pababayaan katulad ng hindi mo pagpapabaya sa amin. Maraming-maraming salamat po. Tapusin mo po itong terminong ito ng healthy ka. Mahal na mahal ka ng lahat ng OFW’s”, Oropesa devotedly said.

The OFWs agreed by a strong applause.

Watch The Video:

Source: Duterte's People